Wspieranie dziedzictwa kulturowego: rządowy program przekazuje fundusze na renowację zabytków

Wspieranie dziedzictwa kulturowego: rządowy program przekazuje fundusze na renowację zabytków

Rządowe wsparcie dla zabytków kontynuuje się, a najwięcej środków trafia do obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego. Druga edycja Programu Odbudowy Zabytków, ogłoszona przez rząd, zapewni znaczne finansowanie zwłaszcza dla kościołów i terenów przykościelnych. Niemniej jednak, na liście beneficjentów znalazły się również obiekty świeckie.

Podmiot zarządzający – Gmina Fałków:

Planowany jest remont wieży znajdującej się w zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła, które mieści się na terenie cmentarza przykościelnego w miejscowości Czermno. Na te cele przekazane zostanie 200 tysięcy złotych z funduszy rządowych.