Zaplanowano możliwość utworzenia szybkiego połączenia autobusowego z Końskich do Opoczna Południe

Zaplanowano możliwość utworzenia szybkiego połączenia autobusowego z Końskich do Opoczna Południe

Zaczyna się rysować możliwość stworzenia nowej linii autobusowej łączącej Końskie ze stacją kolejową Opoczno Południe. Propozycja ta jest odpowiedzią na liczne podróże samochodem osób potrzebujących dotrzeć do większych aglomeracji miejskich – jak choćby Warszawa – które często wybierają ten odcinek jako punkt przejściowy.

Obecnie bardzo niewiele osób korzysta z publicznego transportu zbiorowego aby dostać się na pociąg. Większość pasażerów decyduje się na prywatne pojazdy do dojazdu na stację Opoczno Południe. To jednak może ulec zmianie, gdyż samorząd miasta Końskie, leżącego w północnej części województwa świętokrzyskiego, rozważa uruchomienie nowej trasy dowozowej dla autobusów. Karol Urban, kierownik Wydziału Dróg Gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, podkreśla jednak, że gmina sama nie może organizować publicznego transportu zbiorowego poza swoim terytorium.

Z tego powodu są analizowane różne opcje, takie jak współpraca z samorządem powiatowym czy ze Staropolskim Związkiem Miast i Gmin. Urban zwraca uwagę, że w związku z trwającymi rozmowami ciężko jest na ten moment dokładnie określić trasę przewozu, ilość kursów czy godziny wyjazdów. Przed podjęciem decyzji konieczne będzie przeprowadzenie badań potrzeb. Zarówno jednak zwraca uwagę, że linia nie powinna być zbyt długa, ponieważ mogłoby to odstraszyć potencjalnych pasażerów, wydłużając czas przejazdu.