Promocja Kornica Small Business Park jako inkubatora dla przedsiębiorczości przez gminę Końskie

Promocja Kornica Small Business Park jako inkubatora dla przedsiębiorczości przez gminę Końskie

Kornica Small Business Park to miejsce dedykowane do wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest to kompleks budynków, które zostały specjalnie skonstruowane i wyposażone tak, aby służyły jako baza operacyjna dla rozwijających się firm. Każda firma, która chce tu działać, ma możliwość zakupu lub wynajmu biur, magazynów czy hal produkcyjnych.

W ramach swojej strategii rozwoju gospodarczego, gmina Końskie planuje aktywnie wspierać i promować tę prywatną inicjatywę. Koncepcja ta zakłada przekształcenie Kornica Small Business Park w inkubator przedsiębiorczości. Działania te mają na celu stymulowanie lokalnej gospodarki poprzez wsparcie nowych i istniejących MŚP.