Nowa umowa dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego w Końskich zawarta z firmą Dawex

Nowa umowa dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego w Końskich zawarta z firmą Dawex

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Końskie, piątkowy poranek upłynął na formalnościach. Przedstawiciele lokalnego samorządu koneckiego, położyli podpisy na ważnej umowie z nowym wykonawcą. Zadanie, które ma przed sobą, to nic innego jak konserwacja oświetlenia ulicznego.

O tej odpowiedzialnej roli przyznanej nowemu wykonawcy powiadomiła społeczność gminy firma Dawex z Końskich. Teraz to właśnie ona będzie sprawować pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia w tym regionie.