Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów – ważny moment w kalendarzu szkolnym

Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów – ważny moment w kalendarzu szkolnym

Przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej jest zawsze uroczystym i znaczącym momentem. Ten podniosły event zazwyczaj gromadzi całą społeczność szkolną. Tym razem, młodzi adepci edukacji pokazali swoje umiejętności artystyczne poprzez prezentację pięknie zaśpiewanych piosenek oraz zdolności recytatorskie.

Natomiast, najbardziej oczekiwanym punktem programu były ceremonie ślubowania oraz symbolicznego pasowania olbrzymim ołówkiem, które zostały dokonane przez dyrektorów placówek. Podczas tego momentu, uczniowie pierwszych klas okazywali swój entuzjazm i determinację w przyrzeczeniu bycia sumiennymi i pracowitymi uczniami, a także wypełniania swoich obowiązków uczniowskich. Przyrzeczenia te będą im przypominane przez otrzymane w czasie tej uroczystości dyplomy.

Gośćmi specjalnymi na tej wyjątkowej ceremonii byli: burmistrz miasta Radoszyce, Michał Pękala, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Ewelina Jańczyk oraz rodzice maluchów. Na koniec uroczystości, obfite życzenia i upominki zostały wręczone młodym uczniom przez burmistrza, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Z okazji tego ważnego kroku w życiu pierwszoklasistów, składamy im gorące życzenia wielu sukcesów na nowej drodze edukacyjnej.