Policja w Końskich czci pamięć o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja

Policja w Końskich czci pamięć o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja

Uroczystości związane ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja, które miały miejsce w Końskich, były wyjątkowym wydarzeniem, w którym wzięli udział przedstawiciele lokalnej policji, w tym inspektor Rafał Zieliński, Komendant Powiatowy Policji w Końskich.

Początek obchodów przypadał na mszę świętą za Ojczyznę, której uroczysta oprawa sprawowana była w Kolegiacie św. Mikołaja. Po zakończeniu religijnej części uroczystości, obchody przeniosły się na plac Kościuszki, gdzie kontynuowano oficjalne wystąpienia i uroczystości. Reprezentantem policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Końskich był inspektor Rafał Zieliński, komendant tej formacji.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest rocznicą uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Ustawy Rządowej, popularnie nazywanej Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja nowożytnej Europy, a druga na świecie – po amerykańskiej konstytucji z 1787 roku.

Ten historyczny dokument stanowił manifestację nowoczesności i reformatorskiego ducha polskiego narodu. Konstytucja 3 Maja przekształciła ustrój Polski w monarchię dziedziczną, likwidując liberum veto i ograniczając przywileje szlacheckie. Wprowadziła również trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Konstytucja Trzeciego Maja jest dla Polaków symbolem nowoczesnego podejścia do koncepcji państwa oraz odpowiedzialności za jego przyszłość. Jako dokument kształtujący tożsamość suwerennego narodu stała się jednym z najważniejszych elementów naszej historii.