Grzegorz Piec z PiS ponownie na stanowisku starosty powiatu koneckiego niezależnie od decyzji wojewódzkich władz partii

Grzegorz Piec z PiS ponownie na stanowisku starosty powiatu koneckiego niezależnie od decyzji wojewódzkich władz partii

Tym razem to Grzegorz Piec, członek Prawa i Sprawiedliwości, został po raz kolejny wybrany na starostę powiatu koneckiego. To zaskakujące wydarzenie miało miejsce pomimo podjęcia decyzji przez zarząd wojewódzki partii o jego degradacji i zwolnieniu z funkcji pełnomocnika ugrupowania.

Kamil Kubicki, który został oficjalnie mianowany przez regionalne struktury PiS na stanowisko pełnomocnika w powiecie koneckim, był pierwotnie wyznaczony do objęcia funkcji starosty. Niemniej jednak, inni radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie udzielili mu swojego poparcia.

Na stanowisko starosty powiatu koneckiego został wybrany Grzegorz Piec, który otrzymał 12 głosów. Tylko czterech radnych głosowało za Kamilem Kubickim, a trzy głosy okazały się nieważne. Wśród radnych znalazło się dziewięciu członków Prawa i Sprawiedliwości. Z tych dziewięciu osób, osiem udzieliło swojego poparcia Grzegorzowi Piecowi, a dziewiątym radnym był Kamil Kubicki.

Grzegorz Piec wierzy, że w radzie powiatu nie powinny mieć miejsca układy partyjne. – W Końskich okazało się dzisiaj, że to idea samorządu wygrywa, a nie partyjniactwo czy polityczne układy ponad naszymi głowami. Jako radni podjęliśmy samodzielne decyzje dotyczące przyszłości naszego powiatu – podkreśla.

Planowany model rządzenia z Kamil Kubickim jako starostą miał polegać na współpracy z radnymi Ziemi Koneckiej i Prawa i Sprawiedliwości. W miejsce tego planu, radni PiS oraz rajcy ubiegający się o mandat z komitetu Nowy Powiat Nowa Gmina postanowili kontynuować model rządzenia, który został opracowany i wdrożony podczas poprzedniej kadencji.