Niezamieszkałe mieszkania, a wywóz śmieci

Niezamieszkałe mieszkania, a wywóz śmieci

Urząd Miasta i Gminy Końskie wystosował stosowny komunikat do właścicieli niezamieszkanych mieszkań oraz innego rodzaju nieruchomości. Ma on związek z wywozem śmieci oraz ogólnie pojętą gospodarką odpadami komunalnymi. Ponieważ umowy na wywóz śmieci z właścicielami niezamieszkanych obiektów w wielu wypadkach wygasły, burmistrz wnioskuje o zawarcie nowych umów. Umożliwią one racjonalną gospodarkę odpadami, które w takich obiektach również powstają.

Wywóz odpadów komunalnych

Wywóz odpadów komunalnych wiąże się z określonymi kosztami, których często unikają właściciele nieruchomości, które stoją puste. Mimo wszystko są oni zachęcani do zawarcia nowych umów z zakładami komunalnymi, gdyż umożliwią one wywóz ewentualnych odpadów w obecnych dniach i miesiącach, jak i w przyszłości. Ustawa o obowiązku zawarcia umowy weszła w życie pod koniec grudnia, dlatego też nie wszyscy właściciele niezamieszkanych nieruchomości zdają sobie sprawę z jej istnienia. Nie jest to więc już tylko sugestia, ale obowiązek.

Kogo dotyczy ustawa

Dotyczy on między innymi właścicieli działek letniskowych, niezamieszkanych mieszkań, ale także większych obiektów, takich jak na przykład cmentarze, ośrodki zdrowia, instytucje związane z kulturą, oświatą oraz wiele innych. Za niezastosowanie się do wspomnianej uchwały może grozić kara o określonej wysokości ustanowiona przez uchwałę. Kontrolę umów oraz wywiązywania się z nich prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.