Szkoły powiatowe w Końskich uhonorowane: stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów

Szkoły powiatowe w Końskich uhonorowane: stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów

Starostwo w Końskich przyznało stypendia i nagrody uczniom z placówek powiatowych, którzy swoją aktywnością szkolną oraz osiągnięciami naukowymi zasłużyli na szczególne uznanie. Stypendia zostały przyznane tym, którzy mogli pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce, natomiast nagrody materialne trafiły do najbardziej zaangażowanych uczniów.

O przyznaniu nagród decydowała nie tylko doskonała praca ucznia w szkole, ale również wkład w jej promocję, integrację społeczności szkolnej oraz organizację i udział w różnych formach działalności charytatywnej. Nagrody wręczali zarówno dyrektorzy placówek oświatowych, jak i przedstawiciele starostwa: wicestarosta Jarosław Staciwa, członek zarządu powiatu Dariusz Banasik oraz naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Agata Centkowska. Spotkanie było też okazją do pogratulowania rodzicom

Wyróżnieni uczniowie, którym przyznano stypendia i nagrody to:

Wojciech Szkurłat i Karol Wiaderny z I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich; Amelia Wawrzos i Ada Kowalska z II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich; Fabian Smuga i Dawid Piłat z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich; Gabriela Blok i Kamil Stefański z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich; Anna Auguścik i Michał Zbroszczyk z Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich; Kinga Kurp i Michał Adamczyk z Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie; Damian Steinhof i Arkadiusz Brzózka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.