Świętowanie Dnia Niepodległości 2023 w Końskich: Symbolika, muzyka i wspólne śpiewanie

Świętowanie Dnia Niepodległości 2023 w Końskich: Symbolika, muzyka i wspólne śpiewanie

Obchody Dnia Niepodległości w Końskich, które miały miejsce w 2023 roku, były zarówno uroczyste, jak i pełne radości. Część celebracji stanowiły symboliczne gołębie pokoju, marsz z towarzyszącą orkiestrą, ogromna flaga Polski oraz wspólne intonowanie narodowego hymnu – „Mazurka Dąbrowskiego”.

11 listopada, o godzinie 11:00, mieszkańcy miasta i okolicznego powiatu zgromadzili się przy Pomniku Wdzięczności, położonym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Końskich. Krzysztof Jasiński, wiceburmistrz miasta, dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości. Przywitał licznie zgromadzone delegacje, reprezentantów różnych instytucji, a także obecnych tam obywateli. Po odśpiewaniu hymnu Polski i krótkiej prezentacji artystycznej, głos zabrał burmistrz miasta, Krzysztof Obratański.

Burmistrz Obratański przypomniał zebranym o nieustającej wartości niepodległości, stwierdzając, że nie jest to jednorazowy dar, ale ciągłe dziedzictwo: „Warto pamiętać o okolicznościach, w których Polska straciła swoją niepodległość – kiedy była zniewolona przez sąsiadujące mocarstwa, mimo że z wielkim trudem reformowała własne państwo, budowała nowoczesne społeczeństwo obywatelskie i jako pierwsza w Europie tworzyła konstytucję regulującą właściwe relacje między władzą, obywatelami, społeczeństwem i gospodarką. Nasze wewnętrzne spory ułatwiły sąsiadom zniszczenie Polski… Jednak ważne jest, aby pamiętać o dniach takich jak ten – dniach bez niuansów, kiedy radość odzyskania niepodległości powinna dominować nad innymi uczuciami. Niech cieszy nas nasza niezależna Rzeczpospolita” – podkreślał burmistrz.