Nowo wybudowane parkingi w Końskich zapewniają ponad 80 dodatkowych miejsc postojowych

Nowo wybudowane parkingi w Końskich zapewniają ponad 80 dodatkowych miejsc postojowych

W przestrzeni miejskiej Końskich, ostatnie tygodnie przyniosły powstanie dwóch nowych parkingów. Dzięki temu, mieszkańcy miasta oraz goście zyskali dostęp do ponad 80 nowych, bezpłatnych miejsc parkingowych, które nie są objęte strefą płatnego parkowania działającą w centrum miasta.

Największy z tych parkingów został zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Spółdzielczej. To obszar, na którym samorząd gminny od wielu lat planował stworzenie dodatkowych miejsc postojowych. Nie było to jednak możliwe ze względu na kompleksowe problemy prawne związane z tym terenem. Jak wyjaśnia burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański: „Nie byliśmy pełnoprawnymi dysponentami tego gruntu. Dopiero trzy lata temu, kiedy gmina Końskie przejęła władanie nad ulicą Wjazdową i Spółdzielczą, mogliśmy zlecić przygotowanie pełnej dokumentacji na przebudowę obszaru, uwzględniającej również konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w pobliżu tamtejszego skrzyżowania.”

W ramach tej procedury uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Było to kluczowe, bowiem, jak dodaje burmistrz Obratański: „Okazało się, że przejęliśmy drogę od powiatu, ale jej stan prawny nie był uregulowany. Teren ten stanowił zbiorowisko działek różnego rodzaju, które wymagały scalenia i przekształcenia w pas drogowy”. To samo dotyczyło parkingów, których budowę umożliwiła dopiero decyzja Zarządu Ruchu i Dróg (ZRiD), która przekazała tereny pod te inwestycje w całości w ręce gminy Końskie. W rezultacie, możliwe stało się rozpoczęcie budowy pełnowymiarowego parkingu.