Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z okazji ćwierćwiecza ich funkcjonowania

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z okazji ćwierćwiecza ich funkcjonowania

W miniony piątek, 26 stycznia, Busko-Zdrój stało się miejscem spotkania przedstawicieli powiatów z województwa świętokrzyskiego. Zebranie to miało miejsce z racji upamiętnienia 25 lat od momentu, gdy powiaty zostały ponownie wprowadzone do struktury administracyjnej Polski.

Powiaty w naszym kraju liczą sobie obecnie 380 jednostek, w tym 66 to miasta posiadające prawa powiatu. W ramach województwa świętokrzyskiego działa ich 14, wśród których jest Kielce – miasto prezentujące status powiatu.

Jerzy Kolarz, starosta buski, pełnił podczas tego konwentu funkcję gospodarza oraz przewodniczącego. Delegaci zgromadzeni na spotkaniu omówili transformacje jakie zaszły w administracji publicznej na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz podkreślali rolę, jaką powiat odgrywa w systemie administracyjnym. Wyjątkowym punktem programu była ceremonia wręczenia tytułów Samorządowca 25-lecia dla zasłużonych działaczy samorządowych oraz listów gratulacyjnych dla osób, które aktywnie przyczyniły się do rozwoju samorządów.

W wydarzeniu wzięła udział delegacja z powiatu koneckiego, reprezentowana m.in. przez obecnego starostę oraz jego poprzedników.