32 finał WOŚP: Strażacy z Końskich włączają się w pomoc

32 finał WOŚP: Strażacy z Końskich włączają się w pomoc

W tym roku, dokładnie 28 stycznia, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie jakim jest 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To szczególne zdarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem strażaków na terenie całego kraju. Z roku na rok, strażacy zdecydowanie angażują się w kolejne edycje tego wydarzenia, swoim wkładem przyczyniając się do organizacji wielu atrakcyjnych inicjatyw.

Kpt. Jacek Suder, reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, spotkał się osobiście z odpowiedzialnym za prowadzenie sztabu WOŚP na powiat konecki. Spotkanie to miało na celu nie tylko omówienie planów, ale przede wszystkim przekazanie na licytację wyjątkowych przedmiotów. Są to między innymi specjalistyczne ubranie strażackie oraz ceramiczna płytkę o głębokim znaczeniu historycznym – upamiętniającą moment wmurowania kamienia węgielnego podczas budowy nowej strażnicy.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w licytacji tych wyjątkowych przedmiotów. Wasza pomoc ma ogromne znaczenie!