Frekwencja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych powiatach i gminach

Frekwencja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych powiatach i gminach

W powiecie radomskim, zanotowano frekwencję wyborczą wynoszącą 25,23% do godz. 17, podczas gdy samym Radomiu odsetek ten był nieznacznie wyższy i wynosił 27,94%. Z kolei w powiecie lipskim do tej samej godziny zagłosowało 22,33% uprawnionych, a w zwoleńskim – 23,60%. W powiecie kozienickim frekwencja osiągnęła 27,55%, w białobrzeskim – 26,10%, w przysuskim – 29,29%, natomiast w szydłowieckim odsetek ten wyniósł 23,24%. Przypomnijmy, że głosowanie w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego trwało do godz. 21.

Zagłębiając się szczegółowo w statystyki dla powiatu kozienickiego, widzimy, że frekwencja wyborcza w poszczególnych gminach przedstawiała się następująco: Garbatka-Letnisko – 28,15%, Głowaczów – 29,01%, Gniewoszów – 24,52%, Grabów – 27,58%, Kozienice – 28,21%, Magnuszew – 25,93%, Sieciechów – 25,08%.

W powiecie koneckim, do urn wyborczych do godz. 17 podeszło 26,92% uprawnionych do głosowania. Jeśli przyjrzymy się bliżej statystykom dla poszczególnych gmin w tym powiecie, otrzymamy następujące dane: Fałków – 23,14%, Gowarczów – 25,14%, Końskie – 29,29%, Radoszyce – 24,87%, Ruda Maleniecka – 30,92%, Słupia Konecka – 27,68%, Smyków – 26,21%, Staporków – 23,90%.

Frekwencja wyborcza w powiecie opoczyńskim wyniosła 30,51%. Szczegółowe statystyki dla gmin w tym powiecie prezentują się następująco: Białaczów – 26,28%, Drzewica – 29,84%, Mniszków – 29,12%, Opoczno – 31,36%, Paradyż – 31,60%, Poświętne – 31,56%, Sławno – 30,15%, Żarnów – 31,36%.

Końcowy przegląd statystyk dotyczy powiatu skarżyskiego, gdzie do godz. 17 zagłosowało 25,68% wyborców. Frekwencja wyborcza w gminach tego powiatu wynosiła: Skarżysko-Kamienna – 26,00%, Bliżyn – 24,95%, Łączna – 25,59%, Skarżysko-Kościelne – 24,85%, Suchedniów – 25,50%.