Alarmujący anonimowy list od "Pracowników ZOZ w Końskich"

Alarmujący anonimowy list od "Pracowników ZOZ w Końskich"

Niedawno radni powiatowi z Końskich, rady gminy regionu koneckiego, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego otrzymali list niewiadomego autorstwa, sygnowany przez „Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich”. List zawiera wiele oskarżeń pod adresem nowej administracji placówki i jest źródłem niepokoju dla odbiorców. Wobec poważnego charakteru zarzutów, 15 grudnia zdecydowano się zorganizować specjalną sesję Rady Powiatu Koneckiego.

Zjazd radnych skupiał się całkowicie na dyskusji wokół treści listu i postawy dyrekcji ZOZ w Końskich. Autor listu oskarżył dyrekcję m.in. o tworzenie niezdrowego klimatu w placówce, otaczanie się tylko lojalnymi pracownikami oraz sprawdzanie ich afiliacji politycznej. Dodatkowo, w liście pojawiają się zarzuty o zatrudnianiu osób pracujących na odległość oraz outsourcing zadań do firm zewnętrznych. Mimo powagi zarzutów, list nie posiada podpisu autora. Treść listu zaniepokoiła radnych do tego stopnia, że zdecydowali o zwołaniu nadzwyczajnej sesji.

Chociaż tematyka listu jest bardzo kontrowersyjna, pragniemy przedstawić Państwu całość debaty na ten temat, aby każdy mógł samodzielnie wyciągnąć z niej wnioski. Warto podkreślić, że radni rozważali czy powinni w ogóle rozpatrywać list bez podpisu. Ostatecznie, na wniosek wicestarosty Wiesława Skowrona, zdecydowano o nieprzyjęciu dyskusji i zakończeniu sesji. Prezentujemy pełną dyskusję na ten temat.