Planowane utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Zamkowej w Końskich

Planowane utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Zamkowej w Końskich

Przebudowa skrzyżowania na ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I oraz ks. Granata z drogą wojewódzką nr 749 przy ulicach Iwo Odrowąża i Zamkowej w Końskich wprowadzi tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Zmiany te będą miały miejsce dnia dzisiejszego oraz jutrzejszego, czyli 4 i 5 października.

Ze względu na konieczność zastąpienia fragmentu sieci wodociągowej na ulicy Zamkowej w Końskich, w dniach od 4 do 5 października (środa i czwartek), nastąpi modyfikacja dotychczasowego układu ruchu drogowego. Konkretnie dotyczy to odcinka ulicy Zamkowej rozpoczynającego się na skrzyżowaniu z ulicą 16 Stycznia i kończącego na ulicy ks. Józefa Granata (prawy pas ruchu prowadzący do tej ostatniej) – ten fragment drogi zostanie czasowo zamknięty dla ruchu kołowego.

Zgodnie z tymczasowym planem organizacji ruchu, wyznaczona została objazd prowadzący do ulicy Iwo Odrowąża. Trasa objazdu prowadzi przez ulicę Pocztową i ulicę ks. Józefa Granata.